စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်များအားလုံးသည် မှတ်စုတိုအဖွဲ့၊ ရေးသားသူနှင့် ဖတ်ရှုသူတို့အကြား ထားရှိသော သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အားလုံးသည် ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်များနှင့် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၇) ကို လေးစားလိုက်နာရမည်။

မှတ်စုတို - မှတ်စုတိုဆိုသည်မှာ မှတ်စုတိုဘလော့တွင် ဖန်တီး ရေးသားထားသော ဘလော့ပိုစ့်များကို ဆိုလိုသည်။ မှတ်စု၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး၊ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ကျူတိုရီရယ်၊ ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ရုပ်သံ အားလုံး ပါဝင်သည်။

ရေးသားသူ - ရေးသားသူဆိုသည်မှာ မှတ်စုတိုဘလော့တွင် မှတ်စုတိုများ ဖန်တီးတင်ဆက်သူကို ဆိုလိုသည်။

Online Media - Online Media ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်မှ တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေနိုင်သော Digital Information Sharing Channels များကို ဆိုလိုသည်။ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဝက်ဆိုဒ်များ၊ ဘလော့များ၊ ဖိုရမ်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

Offline Media - Offline Media ဆိုသည်မှာ ပုံနှိပ်ထားသော စာများကို ဆိုလိုသည်။ စာစောင်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ကြော်ငြာ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

တာဝန်ခံအဖွဲ့ - တာဝန်ခံအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ မှတ်စုတို Admin Team ကို ဆိုလိုသည်။ Owner, Administrator နှင့် အခါအားလျှော်စွာ ခန့်အပ်ထားသော Editor များအားလုံး ပါဝင်သည်။

ရေးသားသူများ လိုက်နာရန်

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ

မှတ်စုတို တွင် ရေးသားထားသော ပုံများ၊ စာများ၊ အသံများ ရုပ်သံများသည် မူလရေးသားသူ ဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။

မှတ်စုတို သည် ထိုအချက်အလက်များကို စုစည်းတင်ပြထားသည် Platform သာဖြစ်သည်။

မှတ်စုတို တွင် တင်ထားသော အချက်အလက်များ ၏ မူပိုင်ခွင့် လိုက်နာမှု၊ ချိုးဖောက်မှု သည် တစ်ဦးချင်း တွင်သာ သက်ဆိုင်သည်။ မှတ်စုတိုတွင် သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ။

အကြောင်းအရာ

မှတ်စုတိုဘလော့သည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အခြေခံသော ဘလော့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေးသားသည့် အကြောင်းအရာများကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် မှတ်စုတိုများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ (လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုဖြစ်စေ)၊ ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဘာသာရေး၊ ကောလဟာလ (သို့မဟုတ်) အချက်အလက် အထောက်အထား မခိုင်မာသော သတင်းများ မဖြစ်ရပါ။ မှတ်စုတိုများ ဖန်တီးရာတွင် အမုန်းစကားများ၊ ညစ်ညမ်းစကားများ မသုံးရပါ။

ဖောင့်

မှတ်စုတိုများ ရေးသားရာတွင် ယူနီကုဒ်စံနစ်ကို လိုက်နာသော ဖောင့်ကိုသာ အသုံးပြုရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်များကို မလိုက်နာသော မှတ်စုတိုများအား တာဝန်ခံအဖွဲ့မှ အချိန်မရွေး ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပြင် ရေးသားသူအား မှတ်စုတိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ အချိန်မရွေး ထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။

ဖတ်ရှုသူများ လိုက်နာရန်

မှတ်စုတိုအားလုံးသည် မူရင်းရေးသားသူ၏ အပိုင်ဖြစ်သည်။ မူရင်းရေးသားသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အခြား Online, Offline Media များတွင် မှတ်စုတို၏ တချို့တဝက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ခုလုံးဖြစ်စေ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း မပြုရ။

မှတ်စုတို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။